Primer dobre prakse
Radeče Papir nova d.o.o.

SID banka financirala projekt krožnega gospodarstva iz Sklada skladov Prenova obstoječe čistilne naprave družbe Radeče Papir nova d.o.o.

SID banka financirala projekt krožnega gospodarstva iz Sklada skladov Prenova obstoječe čistilne naprave družbe Radeče Papir nova d.o.o.

Financiranje zelenih projektov in projektov krožnega gospodarstva sta eni izmed ključnih prioritet SID banke, saj prav v njih leži potencial za izboljšanje konkurenčnosti, spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, varovanje okolja in ustvarjanje novih delovnih mest.

Ker velik poudarek dajemo projektom, ki omogočajo prehod slovenskih podjetij na bolj krožne in trajnostne poslovne modele, smo v maju 2021 izvedli financiranje družbe Radeče Papir Nova d.o.o., in sicer za investicijo v prenovo obstoječe čistilne naprave. Financiranje je bilo po programu za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz finančnega instrumenta EKP Posojila za RRI v okviru Sklada skladov v višini 1.600.000 EUR v okviru Sklada skladov in programa RRI3 v višini 400.000 EUR. Z realizacijo naložbe je SID banka porabila vsa razpoložljiva sredstva na programu EKP Posojila za RRI iz Sklada skladov.

Družba Radeče papir nova d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo papirja, njeno poslovanje raste in se širi, zato je ustrezna tehnologija, še posebej vidik čiščenja odpadnih voda zelo pomemben. Obstoječa čistilna naprava je ozko grlo v procesu proizvodnje papirja. Povzroča omejitve v proizvodnji, ima večji vpliv na okolje in ne omogoča dosegati koncepta krožnega gospodarstva, saj se odpadne sekundarne surovine (prečiščene odpadne vode in mulj) ne vračajo v proizvodnjo.

 

 

S prenovo čistilne naprave, kjer se uvede drugačen postopek čiščenja odpadne vode, ki deluje na konceptu ozonizacije, bi se konceptu krožnega gospodarstva zelo približali, saj se ocenjuje, da bi lahko vračali do cca. 80 % odpadne snovi (mulja) nazaj v proizvodnjo, kar pomeni 1.040 ton letno.

 

Papirna industrija je velik porabnik sveže vode, saj le ta služi kot transferno sredstvo pri izdelavi papirja. V Radeče papir Nova so v letu 2020 uporabili 958.000 m3 sveže vode, izpustili pa 813.000 m3 odpadne (prečiščene) vode. Ocenjuje se, da bi po prenovi v proces vračali do 50 % prečiščene vode. Poraba elektrike se pri ionizaciji poveča za 3 %, hkrati pa prenovljena čistilna naprava omogoči delovanje na papirnem stroju na 80 % kapacitet (več zaradi omenjenih manjših serij in več menjav artiklov ni mogoče).

SID banka s financiranjem trajnostnih in zelenih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije. 

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.