Best Practices
Mestna občina Koper

Aleš Bržan, župan MO Koper: »V SID banki smo dobili verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim je naš ambiciozen projekt postal tudi uresničljiv.«

Mestna občina Koper je četrta največja slovenska občina, ki je zaradi svoje gospodarske, kulturne, prometne, izobraževalne in trgovske funkcije pomembno središče slovenskega primorja. Za občino je značilno konstantno naraščanje števila prebivalstva, ki je predvsem posledica priseljevanja, medtem ko je naravni prirast negativen.

Zaradi čedalje večjih potreb po parkirnih mestih tako za stanovalce kot obiskovalce, se je MOK odločila za projekt izgradnje javne podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru. 

Mestna občina Koper je "kot najugodnejšega ponudnika na zelo konkurenčnem bančnem trgu izbrala SID banko, saj je ponudila zelo ugoden posojilni aranžma, ki zajema sredstva finančnega instrumenta Evropskega sklada za regionalni razvoj EKP posojila za urbani razvoj (2014–2020).« 

MOK je tako v okviru razvojno – spodbujevalnega programa SID banke za financiranje občin pridobila dolgoročno posojilo v višini 1,3 mio EUR. Hkrati pa ji je bil za isti projekt odobren tudi kredit iz naslova posojil za urbani razvoj (UR), kjer so na voljo evropska kohezijska sredstva, ki jih SID banka ponuja prek sklada skladov. Kredit bo mestni občini omogočil hitrejšo razbremenitev mestnega jedra, zmanjšanje mirujočega prometa ter preselitev parkiranih avtomobilov v podzemne etaže, hkrati pa občanom ponudil alternativne in okolju prijaznejše oblike dostopa do mestnih površin oz. centra mesta.

»V SID banki smo dobili verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim je naš ambiciozen projekt postal tudi uresničljiv.«

S projektom gradnje parkirne hiše pod muzejskim trgom v Kopru tako SID banka podpira naložbe v lokalno infrastrukturo ter razbremenitev starih mestnih jeder. Prav tako spodbuja možnost uporabe alternativnih in okolju prijaznejših vrst prevoza. 

Stanje oktober 2020

"V SID banki smo dobili verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim je naš ambiciozen projekt postal tudi uresničljiv."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.