Primer dobre prakse
Mestna občina Koper

Aleš Bržan, župan MO Koper: »V SID banki smo dobili verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim je naš ambiciozen projekt postal tudi uresničljiv.«

Mestna občina Koper je četrta največja slovenska občina, ki je zaradi svoje gospodarske, kulturne, prometne, izobraževalne in trgovske funkcije pomembno središče slovenskega primorja. Za občino je značilno konstantno naraščanje števila prebivalstva, ki je predvsem posledica priseljevanja, medtem ko je naravni prirast negativen.

Zaradi čedalje večjih potreb po parkirnih mestih tako za stanovalce kot obiskovalce, se je MOK odločila za projekt izgradnje javne podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru. 

Mestna občina Koper je "kot najugodnejšega ponudnika na zelo konkurenčnem bančnem trgu izbrala SID banko, saj je ponudila zelo ugoden posojilni aranžma, ki zajema sredstva finančnega instrumenta Evropskega sklada za regionalni razvoj EKP posojila za urbani razvoj (2014–2020).« 

MOK je tako v okviru razvojno – spodbujevalnega programa SID banke za financiranje občin pridobila dolgoročno posojilo v višini 1,3 mio EUR. Hkrati pa ji je bil za isti projekt odobren tudi kredit iz naslova posojil za urbani razvoj (UR), kjer so na voljo evropska kohezijska sredstva, ki jih SID banka ponuja prek sklada skladov. Kredit bo mestni občini omogočil hitrejšo razbremenitev mestnega jedra, zmanjšanje mirujočega prometa ter preselitev parkiranih avtomobilov v podzemne etaže, hkrati pa občanom ponudil alternativne in okolju prijaznejše oblike dostopa do mestnih površin oz. centra mesta.

»V SID banki smo dobili verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim je naš ambiciozen projekt postal tudi uresničljiv.«

S projektom gradnje parkirne hiše pod muzejskim trgom v Kopru tako SID banka podpira naložbe v lokalno infrastrukturo ter razbremenitev starih mestnih jeder. Prav tako spodbuja možnost uporabe alternativnih in okolju prijaznejših vrst prevoza. 

Stanje oktober 2020

"V SID banki smo dobili verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim je naš ambiciozen projekt postal tudi uresničljiv."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.