Aktualna ponudba ugodnih programov financiranja SID banke

Neposredno pri SID banki lahko samostojni podjetniki, mala, srednja in velika podjetja ter zadruge prejmejo financiranje po naslednjih programih:

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)Kredit za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, katerega cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu.

 • Kredit v višini od 100 tisoč € do 15 milijonov €.
 • Ročnost od 6 do 12 let (odvisno od tipa državne pomoči), moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do ½ ročnosti kredita.
 • Možnost pridobitve kredita po 3 shemah pomoči: Začasni okvir EK, de minimis, GBER.

Financiranje naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1)Kredit za gradnjo novih ali tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov in novih procesov proizvodnje.

 • Kredit v višini od 100 tisoč € do 5 milijonov €.
 • Ročnost od 2 do 20 let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 let.
 • Tudi za kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)Kredit za kritje nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi stroškov dela za podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh virusa COVID-19.

 • Kredit od 100 tisoč € do 7 milijonov € oz. do 12 milijonov €, če gre za veliko podjetje.
 • Ročnost od 2 do 12 let oz. od 1 do 8 let v primeru pridobitve kredita z državno pomočjo po Začasnem okvirju EK.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.

Zeleno financiranjeSID banka trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promovira že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.

 • Ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice po vseh programih SID banke.
 • Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice.
 • V okviru Sklada skladov po programih neposredno pri SID banki: Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE)Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR).
 • Po programu Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje v okviru posrednega financiranja preko poslovnih bank.

 


Pri sodelujočih poslovnih bankah, hranilnicah in skladih podjetja lahko pridobijo financiranje iz sredstev SID banke ali evropskih kohezijskih sredstev Skladov SID banke po programih:

Programi posrednega financiranja preko poslovnih bankKredite iz vira SID banke lahko podjetja pri poslovnih bankah pridobijo po programih financiranja razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje, konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva ter regionalnega in družbenega razvoja.

 • Za vsa podjetja.
 • Brez omejitve najnižje in najvišje vrednosti kredita.
 • Dolge ročnosti.
 • Obrestne mere, ki so ugodnejše od siceršnje ponudbe bank.
 • Kredit se v celoti lahko nameni refinanciranju, možno do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja. Možnost pridobitve moratorija skladno z ZIUOPOK.
 • Na voljo pri: Addiko Bank, Gorenjski banki, NKBM in Sberbank.

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19Mikroposojilo lahko podjetja, na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19, namenijo kritju upravičenih stroškov za nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, plačila za nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, plačila za storitve, zakup opredmetenih osnovnih sredstev, plačilo stroškov dela.

 • Za samostojne podjetnike, MSP, zadruge, socialna in zagonska podjetja.
 • Kredit v višini od 5 tisoč € do 25 tisoč €.
 • Ročnost 2 do 5 let, moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Na voljo pri Primorski hranilnici Vipava.

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) iz Sklada skladovKredit za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so namenjena za nadaljnji razvoj podjetja, raziskave ali inovacije.

 • Za samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, zadruge ter socialna in zagonska podjetja.
 • Kredit v višini od 10 tisoč € do 10 milijonov €.
 • Ročnost od 3 do 9 let, moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.
 • Na voljo pri Sberbank, Gorenjski banki in SID banki.

Krediti kriti z jamstvom SID banke (Portfeljske garancije za MSP) iz sredstev Sklada skladovKredit s prvovrstnim, brezplačnim in brezpogojnim jamstvom SID banke je namenjen kritju nabavne vrednosti opredmetenih in  neopredmetenih sredstev, stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi finančnemu in poslovnemu najem opredmetenih osnovnih sredstev.

 • Za samostojne podjetnike in MSP.
 • Kredit v višini od 30 tisoč € do 10 milijonov € z ročnostjo od 3 do 10 let.
 • Brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita in ugodno vpliva na višino obrestne mere ter na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojemalec le za 37,5 % sredstev.
 • Na voljo pri: NLB, Primorski hranilnici Vipava in Delavski hranilnici.

 

 

 

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
23. April 2021

SID banka znova ponuja posojila za financiranje naložbenih projektov – Naložbe 3, tokrat z vključeno trajnostno komponento.

19. April 2021

Predstavniki desetih dolenjskih in belokranjskih občin, SID banke ter podjetij CERO-DBK in CGP so sklenili pogodbo o gradnji objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.