Sporočilo nadzornega sveta SID banke

Nadzorni svet je novega člana uprave imenoval na podlagi konkurenčnega postopka, v skladu z objavljenim javnim razpisom. Nov član uprave bo svojo funkcijo nastopil po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke. Razdelitev funkcij in pristojnosti v upravi banke bo opredeljena do nastopa mandata izbranega kandidata.

Novoimenovani član uprave banke bo s svojimi raznolikimi in bogatimi izkušnjami, ugledom in znanjem krepil vodstveno strukturo SID banke ter skupaj z obstoječima članoma uprave, mag. Damijanom Dolinarjem in mag. Stanko Šarc Majdič, zagotavljal nadaljnji razvoj in uspešno izpolnjevanje ključnih nalog izvozne in razvojne banke.

Borut Jamnik je bil pred imenovanjem za člana uprave SID banke od leta 2011 predsednik uprave Modre zavarovalnice, d.d., pred tem pa 3 leta predsednik uprave Kapitalske družbe, d.d.. Izkazuje dolgoletne vodstvene izkušnje v finančnem sektorju, poleg tega je kot dolgoletni predsednik Združenja članov nadzornih svetov (ZNS) in aktualen predsednik Strokovnega sveta ZNS prispeval h krepitvi korporativnega upravljanja slovenskih družb.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
05. Februar 2024

Opozorilo o neresničnih informacijah in zavajajočem sporočilu prek aplikacije Facebook Messenger o kreditiranju s strani SID banke

09. November 2023

Za več informacij smo vam na voljo na številki 01 2007 514 ali prek elektronskega naslova sklad.skladov@sid.si.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.