Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)

Zakon je Državni zbor RS sprejel 28. 4. 2020, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Z uredbo Vlade RS se bodo določile morebitne dodatne omejitve poroštev RS in druge vsebine, kot jih določa zakon.

Če so/bodo poslovne banke odobrile kredite pred začetkom veljavnosti zakona (poroštvo naj bi veljalo za kreditne pogodbe, sklenjene po 12.3.2020) bodo morda potrebne določene spremembe določb kreditne pogodbe, da bodo izpolnjeni pogoji kot jih zakon in vladne uredbe določajo za pridobitev poroštva.  

SID banka poroštev ne bo izdajala. Poslovne banke pridobijo poroštvo RS že s samo odobritvijo kredita, ki izpolnjuje vse pogoje kot jih bo določal zakon ZDLGPE. Kreditojemalci SID banke bodo prav tako lahko pridobili poroštvo RS, že s samo odobritvijo kredita po 12.3. seveda pod pogoji zakona in vladnimi uredbami. 

Za nezavarovani del v višini 20 % pri malih in srednje velikih podjetjih ter 30 % pri velikih podjetjih bodo morala podjetja še vedno predložiti ustrezna zavarovanja. 

SID banka bo zaradi dolgoročne narave svojih programov financiranja lahko le omejeno koristila poroštveno shemo po ZDLGPE. Ker so določena vprašanja izvajanja sheme tudi še predmet usklajevanja stališč Ministrstva za finance, Banke Slovenije in bank, SID banka še ne izvaja neposredno sheme. SID banka v času covid krize izvaja odobravanje kreditov v okviru programov neposrednega financiranja tekočega poslovanja in naložb, pa tudi z uvajanjem in prilagajanjem ostalih programov.

 

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
27. Maj 2020

SID banka samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam od začetka epidemije COVID omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanje za ublažitev...

13. Maj 2020

SID banka je s Coface PKZ in Zavarovalnico Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo, ki zagotavlja dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, ki bodo omogočali...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.