Primer dobre prakse
Telovadnica Solčava

SID banka omogočila financiranje gradnje nove telovadnice v občini Solčava.

Solčavsko odlikujejo tri vzporedne, ledeniško preoblikovane, alpske doline: Logarska dolina, Robanov kot in Matkov kot. Čudovite krajinske podobe pričajo o trdni povezanosti domačinov z naravo skozi stoletja. Še danes se na Solčavskem ljudje pretežno ukvarjajo s kmetovanjem, predelavo lesa, volne ter izdelavo domačih produktov, medtem ko se turizem vse bolj uveljavlja kot pomemben dejavnik gospodarske dejavnosti v regiji. V kraju Luče stoji OŠ Blaža Arniča, ki jo krasi nova telovadnica.

SID banka je Občini SOLČAVA omogočila dolgoročno posojilo v višini 500.000 EUR iz naslova Financiranje regionalnega in družbenega razvoja.

Namen investicije je izgradnja in oprema osrednje telovadnice in večnamenskega prostora v občini Solčava kot skoraj nič-energijskega objekta (sNES) družbene infrastrukture, ki predstavlja prizidek k obstoječi podružnični osnovni šoli. Z novo telovadnico se povečuje športno udejstvovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok, dejavnosti učencev v podaljšanem bivanju ter telesna aktivnost otrok s posebnimi potrebami za zmanjšanje njihove gibalne oviranosti. V novi telovadnici se bodo izvajali tudi letni programi društev in različnih interesnih skupin na področju športa, rekreacije in zdravja, namenjena pa bo tudi občanom vseh starosti za namene športne rekreacije, krepitve osebne rasti in zdravega duševnega razvoja v domačem okolju.

Katarina Prelesnik, županja Občine Solčava pravi: »Predstavnike SID banke in vaše programe sem spoznala na konferenci ZLATI KAMEN v začetku leta 2022. Ker so bili programi za nas sprejemljivi, tudi ugodni, ker je možno vračilo kredita brez stroškov, smo se odločili za vas. Če imam možnost, vas priporočam kolegom županom.«

SID banka s sodelovanjem pri projektu podpira uspešne in pozitivne zgodbe, ki imajo velik vpliv na širšo okolico. Z investicijo bo generacijam šolarjev in lokalnim prebivalcem omogočeno kakovostno športno udejstvovanje in aktivno preživljanje prostega časa za zdrav življenjski slog. S tem SID banka nadaljuje svoje poslanstvo spodbujanja regionalnega razvoja, kakovostnejšega življenja prebivalcev ter trajnostnega razvoja Slovenije.

foto: Občina Solčava

 

»Predstavnike SID banke in vaše programe sem spoznala na konferenci ZLATI KAMEN v začetku leta 2022. Ker so bili programi za nas sprejemljivi, tudi ugodni, ker je možno vračilo kredita brez stroškov, smo se odločili za vas. Ob priložnosti vas priporočim."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.