Mala in srednja podjetja
Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI)

Želite razviti ali uvesti nov oziroma izboljšan produkt, proces ali storitev? Želite izvajati spremembe v proizvodnem procesu, izdelati prototipe ipd.?

Preberite, kako smo izvedli prvo neposredno financiranje iz Sklada skladov.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.

 • Samostojni podjetnik.

 • Malo in srednje veliko podjetje.

 • Veliko podjetje.

 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.

 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.

 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). Mesečna odplačila.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo nad 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.

 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.

 • Se bo projekt izvajal v Sloveniji, se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil.

 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva za:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.

 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.

 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo razvoj, raziskave in inovacije vašega podjetja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok in oddaja vloge   

Obveščamo vas, da so sredstva pri finančnem posredniku SID banki pošla. Dodatna sredstva bodo na voljo jeseni.

Oddaja vloge je še vedno mogoča pri Sberbank in Gorenjski banki.

Rok za črpanje kredita

6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Kontakt

Telefon: 01 2007 514, e-naslov sklad.skladov@sid.si

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2020
mrd €
dodatne prodaje v letu 2020
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2020
19. Oktober 2021

Cenjene stranke obveščamo, da bo v SID banki zaradi vzdrževalnih del v četrtek, 21.10.2021, od 17.00 motena uporaba stacionarne telefonije.

05. Oktober 2021

S tem je omogočila več kot 237 milijonov evrov financiranj slovenskih podjetij in občin ter v septembru 2021 izbrala še dva nova posrednika finančnih instrumentov v okviru Skladov SID banke....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.