Mala in srednja podjetja
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Načrtujete gradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture?

Vaš projekt prispeva k ciljem trajnostne urbane strategije ene od 11 slovenskih mestnih občin?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Mestne občine.
 • Občinski javni stanovanjski skladi.
 • Druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami ali z javnimi površinami.
 • Stanovanjske kooperative, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije.  

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 500.000 € do 7.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV, ki na dan oddaje vloge za financiranje niso starejši od 2 let in so nastali največ 4 leta po odobritvi financiranja.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0 %, ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5 % pribitka sredstev EKP in min. 37,5 % pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 3 do 25 let. Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavo predmeta financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.  

Kredit lahko pridobite, če

 • Projekt predstavlja gradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa območij, ki so prepoznana kot degradirana urbana območja (območja DUO) ali območja s sumom socialne in/ali okoljske degradacije. 
 • Projekt prispeva k ciljem trajnostne urbane strategije ene od 11 slovenskih mestnih občin.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega kohezijskega sklada.  

Svetujemo in financiramo 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte urbanega razvoja, kot so predvideni v trajnostnih urbanih strategijah (TUS) 11 mestnih občin. 

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.  

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023. Vlogo oddajte na e-naslov: sklad.skladov@sid.si 

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita

Kontakt

Telefon: 01 2007 514 ali e-naslov: sklad.skladov@sid.si 

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.