Naložbeni načrt za Evropo
SID banka - vstopna točka za Slovenijo

SID banka je 26. novembra 2015 z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju, na podlagi katerega banki skupaj delujeta v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH).

SID banka je tako uradno postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih Naložbenega načrta za Evropo oz. konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Evropska pobuda Naložbeni načrt za Evropo predvideva 315 milijard evrov novih naložb v evropsko gospodarstvo. Za ta namen je bil ustanovljen EFSI, ponudbo sredstev tega sklada pa se pospešuje z Evropskim svetovalnim vozliščem za naložbe (EIAH).

Medtem ko je izvajanje Naložbenega načrta za Evropo odvisno predvsem od sodelovanja Evropske komisije in EIB kot strateških partneric, pa je za povečanje njegovega vpliva na naložbe, rast in zaposlovanje potrebno učinkovito sodelovanje nacionalnih razvojnih bank, predvsem zaradi njihovega poznavanja lokalnih razmer, podjetij, vlagateljev ter nacionalnih politik in strategij. Med posvetovanji o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva so bili tako večkrat izraženi pozivi k boljšemu izkoriščanju sinergij med proračunom EU, EIB in nacionalnimi razvojnimi bankami.

Izhodišče in temelj Naložbenega načrta za Evropo je smotrnejša poraba javnih sredstev s ciljem uporabe privatnih investicijskih sredstev, ki sicer ne bi bila uporabljena, oziroma do teh investicij ne bi prišlo, pritegniti tudi zasebne akterje. Predvsem zaradi krize in posledične obremenitve javnih proračunov ter zmanjševanja razpoložljivih razvojnih sredstev usmerja Evropska komisija v novi finančni perspektivi celoten spodbujevalni sistem iz pretežno nepovratnih v vse večji obseg povratnih razvojnih sredstev oziroma v tako imenovani finančni inženiring. Slednji kombinira tako javne kot zasebne vire in na ta način dosega bistveno večje multiplikativne učinke.

Okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi razvojnimi bankami na eni strani ter Evropsko komisijo in EIB na drugi strani je zato ključni pogoj za uspeh načrta. To je tudi jasno izraženo v uredbi o EFSI, ki določa pravno podlago za prvi del naložbenega načrta.

Zaradi svoje komplementarne ponudbe programov financiranja in geografske lokacije imajo nacionalne razvojne banke pomembno vlogo pri izvajanju Naložbenega načrta za Evropo. SID banka kot nacionalna razvojna banka to funkcijo izvaja za Slovenijo.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.