Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade

V aprilu 2022 sprejeti Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (Uradni list RS, št. 54/2022, v nadaljevanju Zakon), ki je pričel veljati 05. maja 2022, določa, da bo država mladim slovenskim državljanom in državljankam s stalnim prebivališčem v Sloveniji ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja dala jamstvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022).

Jamstva za stanovanjska posojila so namenjena mladim do 38 let, pri čemer morajo hkrati izpolnjevati pogoj bodisi, da so člani mlade družine bodisi zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji, njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila. Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022) podrobneje določa tudi dokazila, ki jih kreditojemalec predloži poslovni banki, pri kateri želi najeti posojilo z jamstvom države po Zakonu.

Zakon predvideva, da bo povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot po stanovanjski jamstveni shemi objavila SID banka v začetku avgusta 2022. Po razdelitvi jamstvene kvote bankam, bodo zainteresirani kreditojemalci lahko pri tistih poslovnih bankah, ki bodo sodelovale v jamstveni shemi, povprašali za najem posojila za financiranje nepremičnine z jamstvom države. Prve kreditne pogodbe z jamstvom države po  stanovanjski jamstveni shemi za mlade bodo poslovne banke s kreditojemalci lahko začele sklepati v roku šest mesecev po uveljavitvi zakona, se pravi najhitreje v začetku novembra 2022. Skupni znesek kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032, še določa zakon.

SID banka je spodbujevalna in razvojna banka, ki sodeluje izključno s pravnimi osebami. SID banka ne kreditira prebivalstva (fizičnih oseb), zato ne bo odobravala kreditov v skladu z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM). Zainteresirani kreditojemalci bodo vloge za kredit naslovili na poslovne banke, ki bodo predhodno pridobile jamstveno kvoto. V Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade je SID banka pooblaščena, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja vse posle v zvezi z  izdajo, spremljanjem in unovčevanjem jamstev ter nadzor nad namensko porabo kreditov, zavarovanih z jamstvom, na podlagi poročil bank. SID banka bo banke s povabilom za oddajo ponudb za pridobitev jamstvene kvote, ki ga bo objavila na svoji spletni strani, pozvala k oddaji ponudb. Znesek jamstvene kvote posamezni banki se bo določil po izvršeni avkciji na podlagi ponudbe bank, ki bo vsebovala predlog o dodelitvi zneska jamstvene kvote, upoštevajoč skupno efektivno obrestno mero, po kateri je pripravljena odobriti kredite kreditojemalcem. Prednost pri prejemu jamstvene kvote bodo imele ponudbe tistih bank, ki bodo kreditojemalcu zagotovile nižjo skupno efektivno obrestno mero kreditov.

 

Posodobitev dne 31. 05. 2022

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
15. Junij 2022

Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar, in guverner Japonske banke za mednarodno sodelovanje, g. Maeda Tadashi, sta ob prisotnosti veleposlanice RS na Japonskem, dr. Ane...

13. Junij 2022

Obveščamo vas, da s 30.6.2022 zaključujemo programe RRI3, Naložbe 3, Promet 1, OSN brez in z EGF jamstvom ter posojilo za financiranje naložb za RRI iz Sklada skladov Covid-19.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.