O banki
Kadri

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

 

SPECIALISTA ZA RAZVOJ PRODUKTOV IN EVROPSKE PROGRAME – PRAVNIKA, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za razvoj produktov in evropske programe - pravnika, m/ž, ki bo obsegalo:

 • priprava pogodbene in druge pravne dokumentacije vezane na razvoj produktov banke,
 • priprava predlogov dokumentov glede nadgradnje, kombiniranja, povezovanja produktov banke in njihove uvedbe na trg,
 • priprava internih aktov banke,
 • priprava pravne in druge dokumentacije vezane na izvajanje posameznih nalog upravljanja Sklada skladov oz. posredovanja sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU,
 • priprava izhodiščnih elementov analize tveganj ter sodelovanje pri pripravi analize tveganj povezane z razvojem in uvedbo novih produktov banke,
 • priprava predlogov in mnenj glede procesnih vidikov povezanih z razvojem produktov banke,
 • pridobivanje, vnos in vzdrževanje skupnih baz podatkov in šifrantov na področju dela ter kreiranje in skrbništvo posameznih produktnih map za produkte banke,
 • sodelovanje pri pripravi in priglasitvi shem državnih pomoči ali pomoči de minimis pred pristojnimi organi,
 • sodelovanje z institucijami in organi EU, drugimi organizacijami in interesnimi združenji na ravni EU ter razvojnimi bankami na področju dela ter skrbništvo odnosov in pogodb z njimi,
 • spremljanje nacionalne in EU regulative in novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • izdelava analiz s področja dela,
 • pripravljanje poročil, stališč, opomnikov, prezentacij, navodil,
 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,
 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • vodenje projektov, sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti (kot npr.: sodelovanje pri pripravi predlogov cenovne politike na ravni produktov banke ter mnenj s tem v zvezi, sodelovanje pri pripravi metodologij za ocenjevanje učinkov produktov banke ter izvajanje posameznih nalog v zvezi z ocenjevanjem učinkov produktov, sodelovanje pri pripravi predloga kalkulatorja za posamezen produkt banke, idr.);

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno  izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) pravne smeri in
 • 4 leta delovnih izkušenj na pravnem področju;

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • samostojna priprava pogodbene in druge pravne dokumentacije,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • visoka znanja angleškega jezika – C1,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji;

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje bančnega poslovanja,
 • poznavanje podlag in postopkov izvajanja ukrepov iz naslova sredstev Evropske kohezijske politike v Sloveniji in/ali ukrepov povezanih s centralnimi viri EU,
 • izkušnje pri pripravi pravne dokumentacije za finančne instrumente in/ali bančne produkte,
 • poznavanje področja državnih pomoči,
 • izkušnje s področja javnih naročil in prijav na EU projekte,
 • poznavanje EU regulative s področja finančnih storitev,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2,
 • vozniški izpit B kategorije.

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 15. 7. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

___________________________________________________________________

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

POMOČNIKA GENERALNEGA SEKRETARJA IN VODJA KABINETA UPRAVE, M/Ž

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto pomočnika generalnega sekretarja in vodja kabineta uprave, m/ž, ki bo obsegalo:

 • sodelovanje pri načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju del in nalog generalnega sekretariata,
 • vodenje kabineta uprave,
 • vodenje področja upravljanja s kadri,
 • izvajanje aktivnosti za potrebe organov odločanja,
 • vodenje zaposlenih na področju administracije,
 • vodenje področja arhiviranja,
 • vodenje procesa upravljanja pošte, 
 • upravljanje s procesom inovativnosti,
 • izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil,
 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje najzahtevnejših del in nalog z delovnega področja,
 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske smeri, pravne smeri ali druge ustrezne smeri in
 • 4 leta delovnih izkušenj s splošnega in kadrovskega področja;

 

ali

 

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri in
 • 8 let delovnih izkušenj s splošnega in kadrovskega področja.

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks delovnega področja,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • visoka raven znanja angleškega jezika –C1,
 • znanja za vodenje projektov,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji.

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2,
 • vozniški izpit B kategorije.

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 10. 7. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

___________________________________________________________________

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

STROKOVNEGA SODELAVCA  - KADROVIKA, (m/ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto strokovnega sodelavca - kadrovika, m/ž, ki bo obsegalo:

 • izdelovanje dokumentacije, poročil, strokovnih podlag, navodil, analiz ter vodenje evidenc in statistike,
 • vodenje enostavnejših kadrovskih postopkov,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje) kadrovske smeri ali druge ustrezne smeri

 

ali

 

 • višje strokovno izobraževanje, višješolsko izobraževanje (prejšnje) kadrovske smeri ali druge ustrezne smeri in
 • 3 leta delovnih izkušenj s kadrovskega področja.

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,
 • zelo dobro znanje slovenskega jezika.

 

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 14. 7. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
02. Julij 2020

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno izdala covid-19 obveznice v znesku 350 mio EUR. Sredstva iz naslova obveznic bodo namenjena financiranju slovenskega gospodarstva za...

23. Junij 2020

Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi posledicami izbruha epidemije COVID-19 in tista, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.