Primer dobre prakse
Občina Dobrepolje, Vrtec Ringaraja

Janez Pavlin, župan: "Sodelovanje s SID banko je prineslo rešitve."

»Sodelovanje s SID banko je prineslo rešitve. Banka je ponudila in zagotovila manjkajoča sredstva v obliki kredita, na podlagi tega je bil izveden javni razpis in izbran ustrezni izvajalec.«

Občina Dobrepolje leži 30 km iz Ljubljane, na skrajnem severozahodu Suhe krajine in se razprostira na območju dveh, med seboj povezanih, kraških dolin, Dobrepoljske in Struške doline. Na 100km2 površine občine živi okoli 3980 prebivalcev. V zadnjem času se v občini razvija podjetništvo in kaže se potreba po novi obrtni coni. Zaradi večje prepoznavnosti je območje občine vse bolj privlačno za investitorje tako v obrtni, kot tudi v stanovanjski coni. Zelena dolina, čisto okolje in prijetna klima v občini Dobrepolje so idealni pogoji za ekološko kmetijstvo, razvoj turizma ter aktivno preživljanje prostega časa.

»V občini se je že dolgo kazala potreba po gradnji novega vrtca. Preverili smo različne možnosti financiranja iz Investicijskega programa. Izbirali smo med kombinacijami financiranja z lastnimi sredstvi, javno-zasebnim partnerstvom, zasebnim partnerstvom in najemom posojila. Občinski svet se je odločil za kombinacijo lastnih sredstev in posojila.«

»Skladno s postopkom Zakona o javnem naročanju smo k sodelovanju povabili 10 bank. SID banka je poslala najbolj ugodno ponudbo in sklenili smo pogodbo o najemu kredita za 1.900.000,00 evrov. Za dobo 20 let. Nasploh je bilo sodelovanje med banko in občino zelo korektno in hitro. Vse pridobljene informacije, primerjave, ponudba in poznejši postopki so potekali skladno s pričakovanji.« 

Ogled videospota z več primeri dobre prakse

"Sodelovanje s SID banko je prineslo rešitve."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.