Dokumenti
Posebni pogoji o uporabi pravil o državni pomoči pri posrednem financiranju (št. priglasitve M001-5665493-2022)
PDF icon Posebni pogoji o uporabi pravil o državni pomoči pri posrednem financiranju (28.10.2022)
Protokol SID banke o državni pomoči v obliki ugodnih posojil, podeljeni skladno s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (SA.102841 (2022/N), št. priglasitve 0001-5665493)
PDF icon Protokol SID banke o državni pomoči v obliki ugodnih posojil (od 5. 1. 2023) PDF icon Protokol SID banke o državni pomoči v obliki ugodnih posojil (od 7. 10. 2022) PDF icon Protokol SID banke o državni pomoči v obliki ugodnih posojil (od 13. 07. 2022)
Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev državne pomoči v obliki naložb lastniškega in navideznega lastniškega kapitala iz virov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS) in drugih virov skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014
PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev državne pomoči v obliki naložb lastniškega in navideznega lastniškega kapitala
Protokol SID banke o državni pomoči v obliki javnih posojil, dodeljenih v skladu z Začasnim okvirom za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19
PDF icon Protokol SID banke o državni pomoči v obliki javnih posojil, dodeljenih v skladu z Začasnim okvirom - COVID-19 (od 16.3.2021) PDF icon Protokol SID banke o državni pomoči v obliki javnih posojil, dodeljenih v skladu z Začasnim okvirom - COVID-19 (od 1.1.2021) PDF icon Protokol SID banke o državni pomoči v obliki javnih posojil, dodeljenih v skladu z Začasnim okvirom - COVID-19 (od 22.9.2020)
Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov kritih z jamstvom skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 (št. sheme M001-5665493-2020)
PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov kritih z jamstvom skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Protokol o oblikovanju pogojev pridobitve kredita iz virov SID banke na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (št. priglasitve M002-5665493-2018)
PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev pridobitve kredita iz virov SID banke na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (5.nov.2020) PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev pridobitve kredita iz virov SID banke na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407-2013 (7.sep.2018)
Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov iz virov ESIS skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 (št. priglasitve M003-5665493-2018; M003-5665493-2018/I)
PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov iz virov ESIS skladno z de minimis uredbo (5. november 2020) PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov iz virov ESIS skladno z de minimis uredbo (15. marec 2019) PDF icon Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev ugodnih kreditov iz virov ESIS skladno z de minimis uredbo (4. september 2018)
Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij (št. priglasitve: M001-5665493-2018)
PDF icon Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij (28. oktober 2020) PDF icon Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij (6. april 2020) PDF icon Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij (24. marec 2020) PDF icon Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij (1. junij 2018)
Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (št. priglasitve BE01-5665493-2016)
PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (26. februar 2016) PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (24. maj 2016) PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (4. januar 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (26. julij 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (29. avgust 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (21. december 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (28. oktober 2020)
Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (št. priglasitve M001-5665493-2016)
PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (26. februar 2016) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (4. januar 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (26. julij 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (21. december 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (28. oktober 2020)
Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti (št. priglasitve BE-035665493-2014)
PDF icon Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti (6. maj 2015) PDF icon Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti MSP (4. februar 2016)
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013 (Št. priglasitve: BE-015665493-2011)
PDF icon Shema državne pomoči (Št. priglasitve BE-015665493-2011)
Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (št. priglasitve: BE-015665493-2014 in BE-025665493-2014)
PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (23. marec 2015) PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (4. februar 2016) PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (16. april 2018) PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (22. september 2020) PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (28. oktober 2020) PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (14. januar 2022) PDF icon Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (8. september 2023)
Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (PPfpMSP) (Št. priglasitve: M001-5665493-2013; M001-5665493-2013/I)
PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (27. september 2013) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (7. april 2014) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (1. julij 2014) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (14. april 2015) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (6. maj 2015) PDF icon Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (4. februar 2016)
Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij (št. priglasitve: BE-0156654932-013)
PDF icon Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP (23. marec 2015) PDF icon Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP (6. maj 2015) PDF icon Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP (4. februar 2016)

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
25. Avgust 2023

V SID banki intenzivno, tudi v sodelovanju z ministrstvi, pripravljamo posebne programe financiranja za obnovo in rehabilitacijo prizadetih območij.

 

24. Avgust 2023

Skupaj z vami gradimo zeleno prihodnost za vse nas!

 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.