Dokumenti
Diplomske in specialistične naloge
PDF icon Analiza strukturnih sprememb zunanjetrgovinskih tokov Slovenije v luči integracijskih procesov ingospodarske krize PDF icon Bančno zavarovalništvo na primeru zavarovanja terjatev PDF icon Črpanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije in slovensko malo in srednje podjetništvo PDF icon Davek po odbitku na obresti za posojila pri SID banki PDF icon Dogovori o finančnem zavarovanju PDF icon Dokumentarni akreditiv PDF icon Hipotekarna obveznica pravna ureditev v Sloveniji in Nemčiji PDF icon Javno zasebno partnerstvo in financiranje javnih investicij z analizo uspešnosti projektov PDF icon Listinjenje v slovenskem pravnem sistemu PDF icon Mednarodni investicijski spori PDF icon Možnosti za zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov za mala in srednje velika podjetja PDF icon Načini vstopa malih in srednjih podjetij na mednarodne trge PDF icon Pomen aktivnosti poslovnih bank in države na področju zavarovanja in financiranja v času finančne krize PDF icon Pomen poznavanja Incoterms klavzul za racionalno odvijanje mednarodnega transporta PDF icon Potencialna vloga SID banke pri pospeševanju črpanja nepovratnih sredstev EU PDF icon Pravna problematika finančne krize z vidika strukturiranih finančnih instrumentov PDF icon Priložnosti in nevarnosti Indonezije PDF icon Raziskava kreditnega tveganja s pomočjo nevronskih mrež PDF icon Reševanje mednarodnih investicijskih sporov s poudarkom na arbitražnem reševanju sporov pred ICSID PDF icon Reševanje podjetja v krizi PDF icon Uporaba prava v arbitražnem postopku pred mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov(ICSID) PDF icon Uradna razvojna pomoč in Slovenija PDF icon Vloga pozavarovanja na slovenskem in evropskem trgu PDF icon Vpliv značilnosti podjetja in podjetnika na financiranje majhnih podjetij PDF icon Vrednotenje naložb_realne opcije pri investicijskem odločanju PDF icon Zavarovalna polica SID kot instrument za zmanjševanje kreditnega tveganja v bankah PDF icon Zavarovanje slovenskih investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki pri Slovenski izvozni družbi PDF icon Zlorabe dokumentarnega akreditiva in položaj bank

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.