SID banka bo slovenskim podjetjem zaradi drugega vala epidemije COVID-19 pomagala s prilagojenimi oblikami financiranj ter instrumenti zavarovanj

SID banka bo tudi ob drugem valu epidemije COVID-19 pomagala podjetjem vseh velikosti (mikro, malim in srednje velikim ter velikim podjetjem), vključno s samostojnimi podjetniki in samozaposlenimi, socialnimi podjetji in zadrugami z neposrednimi ter posrednimi oblikami kreditiranja in zavarovanja za ublažitev finančnih posledic epidemije COVID-19.

V sklopu navedenega lahko omenjena podjetja pri SID banki koristijo sredstva naših aktualnih programov neposrednega in posrednega financiranja in zavarovanj:

  • Sklad skladov COVID-19, ki končnim  upravičencem omogoča mikroposojila in sredstva za raziskave razvoj in inovacije.
  • Program RRI 3 namenjen investicijam v raziskave, razvoj in inovacije, prilagojen potrebam podjetij v času epidemije. Program je oblikovan po 3 različnih oblikah državne pomoči (začasni okvir, de minimis in GBER).
  • Neposredno financiranje SID banke v času COVID-19 z namenom lajšanja poslovanja podjetij zaradi posledic epidemije. Možno financiranje obratnih sredstev in investicij.
  • Portfeljske garancije za MSP preko Sklada skladov za investicije in tekoče poslovanje, s čimer podjetja izboljšajo svoj dostop do virov financiranja.
  • Posredno financiranje preko poslovnih bank v sklopu katerega vam je na voljo skupno 200 mio EUR sredstev SID banke.
  • Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije preko Sklada skladov.
  • Program LES 1 namenjen financiranju podjetij iz gozdno-lesne predelovalne industrije.
  • Dopolnitev instrumentov zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz. Razširjen instrument zavarovanj za izvozna podjetja slednjim sedaj omogoča širše pogoje dostopa do ugodnih pogojev poslovanja (daljše ročnosti, višje zavarovalno kritje itd.).
  • Izvajanje poroštvene sheme v imenu in za račun Republike Slovenije, s katerim lahko podjetja preko poslovnih bank unovčijo poroštvo. V SID banki izvajamo posle poroštev po ZDLGPE ter po ZIUZEOP.

Hkrati v SID banki še vedno nadaljujemo izvajanje tudi drugih obstoječih in v tem času uvedenih programov financiranja, namenjenih financiranju izvoza, financiranju občin, celovite energetske prenove javnih stavb in financiranju projektov urbanega razvoja, zelene transformacije in krožne naravnanosti, ki se izvajajo v okviru posojilnih skladov, Sklada skladov SID banke, neposrednega financiranja ter financiranja preko poslovnih bank, ki so vezane na potrebe gospodarstva, interventnosti (proticiklične vloge banke) ter razvojnih priložnosti za naslednje obdobje.

 

Sporočilo za javnost

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2020
mrd €
dodatne prodaje v letu 2020
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2020
19. Oktober 2021

Cenjene stranke obveščamo, da bo v SID banki zaradi vzdrževalnih del v četrtek, 21.10.2021, od 17.00 motena uporaba stacionarne telefonije.

05. Oktober 2021

S tem je omogočila več kot 237 milijonov evrov financiranj slovenskih podjetij in občin ter v septembru 2021 izbrala še dva nova posrednika finančnih instrumentov v okviru Skladov SID banke....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.