Primer dobre prakse
Godina in Inkaing

SID banka je izdala več zavarovalnih polic za kritje garancij in zavarovala tveganja sodelujoče banke pred unovčenjem garancij

Podjetji Godina in Inkaing kot partnerja sodelujeta na projektu izboljšanja vodno komunalne infrastrukture na področju aglomeracije Rijeka, ki se nanaša na izgradnjo oziroma nadgradnjo komunalne infrastrukture na območju mesta Rijeka na Hrvaškem. Projekt je sofinanciran s strani Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in se izvaja v okviru operativnega programa Konkurenčnost in kohezija.

Projekt bo imel pozitivne vplive na okolje, saj se bo z obnovo sistema vodo-oskrbe in obnovo komunalne infrastrukture na širšem področju mestne občine Rijeka prenovil vodooskrbni sistem, posledično se bo bistveno zmanjšala potencialna grožnja onesnaženja voda in okolja na tem področju.

Podjetje Godina s Hrpelj pri Kozini je družinsko gradbeno podjetje s 35 letno tradicijo izvedb projektov komunalne in prometne infrastrukture ter poslovnih in stanovanjskih objektov. Podjetje Inkaing iz Ljubljane so leta 2011 ustanovili izkušeni gradbeniki nekdanjega gradbenega podjetja SCT. Specializiralo se je na področju najzahtevnejših nizkogradnih in okoljskih projektov.

Projekt je razdeljen na 7 sklopov. Podjetje Godina je s podjetjem Inkaing izvajalec v prvem sklopu, ki vključuje izgradnjo vodovoda in transportnih kolektorjev ter optimizacijo obstoječega sistema za področje Rijeka Zahod. Podjetje Godina je samostojni izvajalec tudi v petem sklopu, ki zajema izgradnjo komunalne infrastrukture na področju Viškovo.

Pogoji javnega razpisa so določali, da izvajalci priskrbijo garancije za vračilo avansa in garancije za dobro izvedbo del. Banke, ki so sodelovale v poslu, so jih bile pripravljene izdati le pod pogojem zavarovalnega kritja s SID polico. SID banka je tako izdala več zavarovalnih polic za kritje garancij in zavarovala tveganja banke pred unovčenjem garancij iz katerega koli razloga ter tveganja izvoznika pred nekomercialnimi riziki in rizikom neupravičenega unovčenja garancije.

 

G. Maks Godina, direktor podjetja Godina d.o.o.: »Podjetje Godina je s pridobitvijo projektov v okviru Aglomeracije Rijeka doseglo pomemben mejnik v svojem poslovanju. Gre za največja in najbolj zahtevna projekta v zgodovini podjetja. Pri pridobivanju garancij za zavarovanje dobre izvedbe del in za vračilo avansa, je poleg bank, s katerimi podjetje poslovno tudi sicer sodeluje, ključno vlogo odigrala SID banka. V SID banki so takoj spoznali pomembnost projekta tako za naše podjetje, kot tudi širše. V celotnem postopku pridobivanja zavarovanj so nam njihovi zaposleni stali ob strani z nasveti, podporo in izredno angažiranostjo. 

Sodelovanje s SID banko bi vsekakor priporočil vsem podjetjem, ki si želijo poslovati v tujini, pa tudi sicer in potrebujejo podporo v obliki svetovanj, zavarovanj ali financiranj. SID banka se je skozi naše celotno poslovanje izkazala kot zanesljiv in zaupanja vreden partner.«

V SID banki se zavedamo, da bo projekt imel pozitivne učinke tako na poslovanje obeh podjetij kot tudi na celotno slovensko gospodarstvo, kar je ena od temeljnih nalog SID banke – da se z zavarovalnimi storitvami spodbuja konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Več o zavarovalnih sotirtvah si lahko preberte na strani https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/zavarovanje

»Sodelovanje s SID banko bi vsekakor priporočil vsem podjetjem, ki si želijo poslovati v tujini, pa tudi sicer, in potrebujejo podporo v obliki svetovanj, zavarovanj ali financiranj. Skozi naše celotno poslovanje so se izkazali kot zanesljiv partner.«

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.