Primer dobre prakse
Komteks d.o.o.

Tomaž Komac, direktor: »SID banka je odlična inštitucija. Vsi zaposleni, s katerimi smo sodelovali, so vrhunsko usposobljeni. Banka je upravičila vsa pričakovanja.«

Podjetje KOMTEKS, d.o.o., je podjetje za zbiranje in predelavo odpadkov in odpadne embalaže z namenom priprave sekundarnih surovin. Podjetje deluje po vsej Sloveniji in skrbi za najkrajšo pot koristnih odpadnih surovin od mesta nastanka do predelave v nove surovine.

Podjetje je od ustanovitve leta 2008 podvojilo število zaposlenih, zgradili so zbirni center in dodatne prostore v industrijski coni Komenda, izboljšali logistično organizacijo in investirali v zmogljivejšo strojno opremo. Nenazadnje pa so svoje delovanje usmerili tudi v aktivnosti prevoza gradbenih odpadkov in odpadnega lesa.

V okviru Razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP8) je podjetje prejelo 1,9 mio EUR za investicijo v linijo, ki bo proizvajala gorivo za sežigalnice. S tem bo omogočena reciklaža odpadne plastike, ki predstavlja velik ekološki problem. Za potrebe nemotenega delovanja linije bo del investicije tudi postavitev nove transformatorske postaje.

»Dobili smo financiranje pod pogoji, ki jih nobena druga slovenska banka ne more ponuditi. Nobena banka v Sloveniji ne more omogočiti takih pogojev financiranja kot SID banka«, glede sodelovanja s SID banko odgovarjajo v podjetju KOMTEKS. »Banka je upravičila vsa pričakovanja

V čem se SID banka razlikuje od ostalih bank?

»SID banka ima zanimiv način predstavitve posojilojemalca, ki se mora dobro pripraviti, če želi posojilo. Imeti mora zelo dobro izdelan načrt poslovanja, ki ga banka tudi spremlja.«

SID banka s sofinanciranjem investicije podjetja KOMTEKS podpira boljšo izrabo in predelavo odpadkov ter s tem sledi skrbi za vzdržen trajnostni razvoj.

V podjetju ostalim podjetnikom svetujejo,

»naj se zadolžujejo samo za poslovno potrebne zadeve in še te naj bodo predmet podrobnih analiz. Prav tako naj pazijo, da mesečni obrok ne bo prevelik in da imajo vedno rezervo, da posojilo lahko vrnejo iz nekega drugega vira.«  

"Nobena banka v Sloveniji ne more omogočiti takih pogojev financiranja kot SID banka."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.