Primer dobre prakse
Stanovanjska soseska v Dečkovem naselju

SID banka je preko Sklada skladov, v okviru posojil za projekte urbanega razvoja za občine, omogočila 3,3 milijonsko posojilo podjetju Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestni občini Celje za gradnjo novih večstanovanjskih objektov v Dečkovem naselju.

Stanovanjska soseska v Dečkovem naselju na območju velikem okoli 16.400 m2 obsega 6 stanovanjskih blokov s 142 najemniškimi stanovanji in garažno hišo z zunaj zasnovanimi pešpotmi, urbano opremo, otroškimi igrali ter drevesi s čimer se ohranja čim več zelenih površin, bloki pa so tako precej oddaljenimi med seboj. Predvsem so to stanovanja za mlade družine, oskrbovana stanovanja za starejše in stanovanja za osebe z različnimi oblikami oviranosti, kar bo omogočalo pravo stičišče generacij. Do sedaj sta vseljena že dva od šestih blokov, ki štejeta 50 stanovanj. Tretji in četrti blok s 46 stanovanji bosta predvidoma vseljiva v zaključku leta 2022, medtem ko bo vseljevanje v zadnje dva bloka s 46 stanovanji potekalo do konca februarja 2023, s čimer bo zaključen projekt revitalizacije soseske Dečkovega naselja.

Obnovitev soseske Dečkovo naselje 10 je eden izmed ključnih projektov v izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje, ki je bil sprejet za obdobje 2015-2030. Podjetje Nepremičnine Celje d.o.o. je skupaj z Mestno občino Celje investiralo v novo območje stanovanjske soseske v severnem delu mesta, ki je bilo prej neizkoriščeno mestno območje v travniški rabi.

Soseska predstavlja enega večjih stanovanjskih projektov v državi ter je poleg lastnih sredstev družbe in Mestne občine Celje, pridobila tudi nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenska dolgoročna posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. S tem projekt predstavlja tudi nov prototip financiranja izgradnje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Kreditiranje SID banke z ročnostjo 25 let bo podjetju Nepremičnine Celje d.o.o. zagotovilo tudi ugodnejše in dolgoročnejše izpolnjevanje kreditnih obveznosti.

Z ugodnimi neposrednimi posojili v SID banki, preko Sklada skladov,  podjetjem omogočamo lažje financiranje projektov ter ponujamo zanesljivega poslovnega partnerja s katerim hitreje in varneje dosežejo cilje.

Direktor Nepremičnin Celje, Primož Brvar: »SID Banka je v tem projektu pomemben partner, zato pričakujem, da bo država v prihodnje še v večji meri izkoristila SID banko, kot enega ključnih akterjev pri financiranju javnih najemnih stanovanj, ki bo zagotavljal ugodna dolgoročna posojila, ki so ključen dejavnik za cenovno dostopnih najemnin in finančno vzdržnost tovrstnih projektov.«

»Financiranje projektov urbanega razvoja so pomembni občinski projekti, ki jih skladno s poslanstvom in strategijo spodbuja SID banka, saj omogočajo trajnostni razvoj in napredek mestne občine.«

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.