Primer dobre prakse
Zelena obveznica SID banke

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave: "S prvo izdajo zelene obveznice utiramo pot tudi prihodnjim izdajam na slovenskem trgu in povečanju investicij na tem področju."

Slovenija je v letu 2017 dobila svojo prvo zeleno obveznico. To je nov finančni inštrument, ki smo ga razvili v SID banki ter v sodelovanju s podjetjem GEN-I Sonce in banko NKBM tudi razmeroma hitro realizirali. Zelena obveznica ima poleg elementov projektne obveznice s finančnimi zavezami tudi ekološke zaveze, namenjena pa je zbiranju denarnih sredstev za nove ali obstoječe ekološko-trajnostne projekte. S prvo izdajo zelene obveznice utiramo pot tudi prihodnjim izdajam na slovenskem trgu in povečanju investicij na tem področju.

Podjetje GEN-I Sonce je skupaj s SID banko in NKBM marca izdalo zeleno obveznico v višini 14 milijonov evrov, z zapadlostjo leta 2024. Sredstva, pridobljena s strani investitorjev - SID banke in NKBM, bo podjetje porabilo izključno za namen financiranja zelene energije oziroma projektov, ki povečujejo energetsko učinkovitost in neodvisnost strank družbe GEN-I Sonce.

Za izdajo zelene obveznice je Skupina GEN-I v letu 2018 prejela tudi prestižno mednarodno nagrado »Green Power Pioneer Award«, ki ga vsako leto za dosežke na področju razvoja zelenih obveznic podeljuje mednarodna organizacija Climate Bonds Initiative.

S tem se je Skupina GEN-I znašla v ugledni družbi držav, finančnih inštitucij in podjetij, ki z zelenimi obveznicami utirajo pot vlaganjem v okolju prijazne in nizkoogljične projekte. 

Kaj je zelena obveznica?

Idejo tega finančnega instrumenta so razvili v okviru razvojnih bank, zlasti Evropske investicijske banke (EIB) ter skandinavskih bank, ki so že od nekdaj zelo družbeno odgovorne. Ideja zelene obveznice temelji na obliki in načinu financiranja okoljskih projektov s pomočjo kapitalskega trga in je danes strateška usmeritev razvojnih bank. SID banka sodi, poleg razvojnih bank Nemčije, Francije, Nizozemske, skandinavskih držav ter EIB, med prve, ki so prepoznale velik pomen zelene obveznice.

Pri projektu prve slovenske zelene obveznice smo se v SID banki zgledovali po dobrih praksah omenjenih držav, hkrati pa skupaj z izdajateljem sledili potrebnim pravilom, da je obveznica dobila zeleno etiketo. Ta pravila se imenujejo Green Bond Principles (GBP), ki so nastala v okviru združenja ICMA (International Capital Markets Association). V skladu s temi pravili se sredstva, zbrana z izdajo zelene obveznice, lahko uporabijo za ekološko učinkovite produkte, tehnologije in procese, preprečevanje onesnaženja in kontrolo, trajnostno upravljanje življenjskih naravnih virov, trajnostno upravljanje vodnih virov, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost in čisti transport.

Prva izdaja zelene obveznice slovenskega podjetja je tudi ena od prvih na področju Srednje in Vzhodne Evrope. Za slovenski kapitalski trg je ta izdaja izjemnega pomena, saj prinaša novo možnost financiranja domačih podjetij, ki »mislijo zeleno« in ki svoje »zelene« storitve prenašajo v slovenske domove kljub majhnosti slovenskega kapitalskega trga. Tu je ključno vlogo odigrala SID banka, ki je izdajatelju poleg privatnega investitorja omogočila uspešno izdajo.

Kakšne so prednosti zelene obveznice?

Glavni namen zelene obveznice je, da za investitorje, ki kupijo obveznice, obstaja zagotovilo, da bo denar namenjen izključno zelenim projektom. To zagotavljajo tudi transparentnost in razkritja ter obvezno poročanje o toku denarja, ki ga zagotovi neodvisna inštitucija, kot so na primer revizijske hiše. V zadnjem času pa je velika prednost tudi cena zadolževanja, saj je cena zadolževanja z zeleno obveznico trenutno nižja, kot če bi podjetje izdalo navadno obveznico. Evropa namreč svoj trajnostni razvoj temelji na zeleni energiji in krožnem gospodarstvu, kar so spoznali tudi investitorji v zelene obveznice. To je pripeljalo do tega, da je veliko investitorjev, ki želi imeti v svojem portfelju zelene obveznice, čeprav pa je na drugi strani še vedno razmeroma malo izdajateljev zelenih obveznic.

Ogled videospota z več primeri dobre prakse

S prvo izdajo zelene obveznice utiramo pot tudi prihodnjim izdajam na slovenskem trgu in povečanju investicij na tem področju.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
27. Maj 2020

SID banka samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam od začetka epidemije COVID omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanje za ublažitev...

13. Maj 2020

SID banka je s Coface PKZ in Zavarovalnico Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo, ki zagotavlja dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, ki bodo omogočali...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.